Link arkitektur

VI VANN FOLKET RÖST!

Just nu pågår ett parallellt uppdrag för Stadsbiblioteket i Lidköping. Det är Sockerbruket som ska byggas om och fyra arkitektfirmor tävlar om uppdraget; LINK arkitektur, White Arkitekter, Erik Möllers Arkitektbyrå och Törnquist & Törnquist Arkitektbyrå.

Tävlingen har fått stor lokal uppmärksamhet och vid en omröstning på lidköpingsnytt.se fick vårt förslag flest röster, 44 %! Nu väntar vi med spänning på tävlingsbeslutet som kommer sista veckan i maj.

Ur tävlingsförslaget:
”VISIONEN är ett bibliotek som är en självklar samlingspunkt bland Sockerbrukets många olika verksamheter och en attraktiv mötesplats för Lidköpings invånare. Mötet mellan naturens mjuka former och det byggda ger rummet dess karaktär. Likt strandlinjen mot Vänern leder den böljande väggen besökaren in i det långsmala rummet. Biblioteket ska inbjuda till att vistas i, vara både tydligt och spännande med skiftande tempo och karaktär i sina olika delar.”

Resultatet av omröstningen

Läs mer om tävlingen här:
Lidköpingsnytt
Nya Lidköpings-Tidningen

För mer information kontakta:
Johanna Eriksson, Arkitekt SAR/MSA
Klara Brunström, Arkitekt SIR/MSA