Link arkitektur

Måndagen den 21 mars byter vi telefonnummer.

Vår nya växel, som är gemensam för hela landet, når ni på 010-479 99 00. Samtliga medarbetare får nya direktnummer, dock förblir mobilnumren desamma. Respektive medarbetares kontaktuppgifter hittar ni under Medarbetare.