Link arkitektur

NYA AKUT- OCH INFEKTIONSKLINIKEN I MALMÖ FÖREGÅNGARE INOM BIM

Samark har tillsammans med danska C. F. Møller planerat, projekterat och varit ansvariga för den medicinska planeringen av nya Akut- och Infektionskliniken vid SUS i Malmö som nyligen stod klar. Projektet är ett mycket stort och avancerat utvecklingsprojekt för beställaren Regionservice Skåne. 

Regionservice har tagit ett stort samlat grepp kring projektet och ligger i Sverige i framkant inom BIM. Projektet tas ofta upp som referensexempel inom BIM.

Projektet är rakt igenom objektorienterat. Utgångspunkten för Regionservice var att upptäcka och lösa problem redan i projekteringsfasen och att kunna få ut förvaltningsinformation. Det som särskiljer detta BIM-projekt från andra är att en projekteringsgrupp redan från början hade frekventa möten för samordning. En plattform för en smidig informationsutväxling har möjliggjort stora besparingar  i projektet.  Man räknar med en felkostnad på under 1 % jämfört med normala 5-6 % i projekt av denna storlek. 

Arkitekternas uppgift var även att samordna informationen från de olika tekniska disciplinerna och eftersom byggnaden är rund ställdes konsultgruppen inför nya utmaningar och anpassningar då programmen normalt är anpassade för enkla, raka byggnader.  SAMARK erhöll tillsammans med C.F. Møller, för denna byggnad, Malmö Stadsbyggnadspris 2010 och nominerades till svenska Kasper Sahlin priset, Sveriges mest prestigefyllda pris, samma år.  Den totala om- och nybyggnadsytan är 24.000 kvm varav nybyggd yta är 19.000 kvm

 

Läs mer om projektet här:
http://www.samark.se/?action=Projects&l=1&c=4&y=2009&p=77För mer information kontakta:
Peder Lindblad, Avdelningschef Malmö, Arkitekt SAR/MSA

Foto. C. F. Møller