Link arkitektur

LINK BAKOM NY VÅRDBYGGNAD I VÄSTERÅS
- LYCKAT PARTNERINGPROJEKT VID NY SJUKHUSBYGGNAD 

Inom projektet Ny Vårdbyggnad på Västmanlands sjukhus Västerås är verksamheten sedan i våras i full gång. LINK arkitektur står bakom såväl arkitektur som inredning av vårdbyggnaden där patienterna får egna rum. Ny Vårdbyggnad är utvecklat i ett mycket framgångsrikt partneringprojekt mellan Landstinget Västmanland, entreprenörer och projekterande konsulter.

Projektet präglas även av en annorlunda arbetsform - ett lokalt projektkontor har funnits på plats i direkt anslutning till byggarbetsplatsen. Planering och projektering har varit funktionsanpassad, och en engagerad sjukvårdspersonal har varit en viktig ingrediens genom hela projektet. Bakgrunden till den nya vårdbyggnaden var problem med bland annat överbeläggning och smittspridning, och landstinget behövde en ny, tidsenlig vårdmiljö.

– Ny Vårdbyggnad löser våra tidigare överbeläggningsproblem.  Varje våningsplan är indelat i fyra vårdteam med åtta patienter i varje, det vill säga 32 patienter per våning i egna rum. Överbeläggningsproblematiken är nu löst genom att det på varje plan går att förändra vårdsalar för att göra plats för ytterligare sex patienter. Ny Vårdbyggnad är både ändamålsenlig och funktionell, säger Glenn Kvarnryd, projektledare på Landstinget Västmanland.

Ny Vårdbyggnad består av nio våningar varav två plan under mark. De sex översta våningarna är vårdavdelningar med vardera 32 patientrum per plan. Markplanet inrymmer sjukgymnastikmottagning och akutvårdsavdelning, den senare kopplad till akutmottagningen.

Byggnaden, som omsluter en kvadratisk innegård, har mot söder utskjutande flyglar vilket gör att byggnaden harmonierar mot det övriga byggnadsbeståndet inom sjukhuset. Från innegårdens bågformade tak hänger ett konstverk i form av 600 löv i glas representerande 77 av världens olika träd. En del av innegården är uppbyggd med olika markmaterial och nivåer vilket skapar en naturlig miljö för rehabilitering av patienter som behöver gångträning.

Till byggnaden hör även en bassängbyggnad med två träningsbassänger och en större träningshall för rehabilitering. Bassängbyggnadens utformning är speciell då ytterväggen i bassängrummet lutar utåt för att åstadkomma ett bättre ljudklimat. Även i övrigt har denna byggnad fått en utformning som annonserar den verksamhet den inrymmer.  

– Vi har haft en i hög grad annorlunda arbetsform i projektet. Verksamheten har varit mycket delaktig. Bland annat byggdes tidigt ett modellrum av ett patientrum i skala 1:1. Rummet var fullständigt utrustat, prövades, anpassades och byggdes om innan vårdrummens utformning och inredning fastställdes. Modellrummet blev härigenom en garanti för att vårdrummen kunde byggas helt enligt vårdpersonalens intentioner, säger Bengt Linder, ansvarig arkitekt från LINK arkitektur.

Patientrummen har extra låg fönsterbröstning som möjliggör för den sängliggande patienten att se ut genom fönstret. Patienterna kan även reglera inomhusmiljön i rummet. Rummen är designmässigt tilltalande och ger en hotelliknande känsla.

– Vi har haft ett mycket nära samarbete med LINK arkitektur. Arkitekterna, som är mycket erfarna och duktiga inom just vård, har varit mycket lyhörda för verksamhetens önskemål och tagit fram utmärkta kreativa lösningar. Resultatet är både en förbättrad arbetsmiljö och vårdmiljö. Arbetssättet i form av partnering har varit grundläggande för det fina resultatet i Ny Vårdbyggnad, säger Glenn Kvarnryd.

Ny Vårdbyggnad är energisnål och har en förbrukning av endast 72 kilowattimmar per kvadratmeter och år. På taket sitter solceller som beräknas ge ett energitillskott om ca 35 000 kilowattimmar per år

NCC är byggentreprenör för Ny Vårdbyggnad. Som en fortsättning på vårdbyggnadsprojektet pågår nu en efterlängtad om- och tillbyggnad av akutmottagningen, ett projekt som bedrivs med samma partneringsammansättning som Ny Vårdbyggnad. Akutmottagningen är planerad och dimensionerad för att ge bästa möjliga omhändertagande av patienter och beräknas stå färdig strax efter årsskiftet 2011-2012.

 

 

Fotograf: Mattias Lindback

För mer information, kontakta:
Bengt Linder, arkitekt SIR/MSA
LINK arkitektur
Tel: 010-479 99 31   
E-post: bengt.linder@linkarkitektur.se