Link arkitektur

LINK ARKITEKTUR BAKOM UMEVAS MILJÖPRIS

Umeå Kommuns miljöpris går i år till UMEVA, Umeå Vatten och Avlopps nya kontor på Ön i Umeå. LINK arkitektur står bakom såväl inredning som utformning av den byggnad som nu belönas för sina miljöegenskaper och smarta tekniska lösningar. Tekniskt ansvariga har LINK arkitekturs partner WSP Sverige varit.

− Miljö och flexibilitet har varit ledord under hela projektet och detta pris är verkligen ett bevis för att UMEVA och LINK arkitektur lyckats med projektet, säger Klara Brunnström, ansvarig inredningsarkitekt från LINK arkitektur. Vi anser att detta är ett av norra Europas modernaste kontorshus när det gäller just miljö, och det är mycket glädjande att kommunen belönar detta.

I kommunens motivering till priset står att UMEVA tilldelas priset för ett medvetet miljöarbete och inriktning på långsiktigt hållbart tänkande vad gäller utformningen av det nya kontoret på Ön. UMEVA har visat att det i praktiken går att bygga effektivt, ekonomiskt och miljösmart. Uppvärmningen av huset sker genom restvärme från avloppsreningsverket och intagsluften kyls på naturlig väg via mark. Smarta lösningar för belysning, ventilation och datorer bidrar till att minska energibehovet ytterligare. De räknar med att förbruka ungefär hälften så mycket energi som ett konventionellt kontor.
Flexibilitet och miljöhänsyn återspeglas i inredningen med bland annat väl genomtänkta lösningar för att möta skiftande behov över tid och där en stor del av inredningen är tillverkad av återvinningsbara material och är Svanenmärkta.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klara Brunnström, Arkitekt SIR / MSA,
LINK arkitektur AB
Mobil: 070-558 32 70
E-post: klara.brunnstrom@linkarkitektur.se

Torbjörn Windseth, Avdelningschef, Arkitekt SIR/MSA
LINK arkitektur AB
Tel: 090-70 31 62 / 070-651 30 69
E-post: torbjorn.windseth@linkarkitektur.se

Britt-Marie Långström, Strateg för hållbar utveckling
Stadsledningskontoret
Umeå kommun
Tel: 090-16 16 80 / 070-514 44 71
E-post: britt-marie.langstrom@umea.se

Umeå kommuns miljöpris
Hösten 2000 instiftades Umeå kommuns miljöpris på 10 000 kronor. Priset kan gå till ett företag, en förvaltning, en institution, en skola, en organisation eller enskild person, som efter nominering, bedöms ha gjort en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling. Miljöinsatsen kan sträcka sig över en längre period än senaste året.