Link arkitektur

LINK ARKITEKTUR BAKOM NYA SJUKHUSBYGGNADEN VID NUS

LINK arkitektur står bakom både projektering och inredning av den nya vård- och behandlingsbyggnad som i dagarna invigs vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det är en funktionell och flexibel sjukvårdsbyggnad med både specialfunktioner och generella lösningar. Kraven har varit stora på arkitekternas samordning och förmåga att kunna skapa en estetiskt tilltalande och enhetlig miljö för patienter och personal.

−Det här är ett stort och komplext hus med många olika funktioner, vilket har ställt höga krav på hela projektet. Ett mål var att skapa en miljö med patienten i fokus, säger Anna-Carin Dahlberg, fastighetschef i Västerbottens läns landsting och beställare av projektet. Vi är mycket nöjda med LINK arkitekturs arbete och slutresultatet. Det har blivit en lagom nivå på avvägningen mellan professionalitet och den mänskliga värme som man önskar sig i vårdlokaler. Med de krav som ställts har de lyckats mycket bra, det nya huset är både snyggt och funktionellt.

Den 35 000 kvm stora fastigheten har fem våningsplan. Verksamheterna som nu inryms är Barn- och ungdomsklinik, Kvinnoklinik och Cancercentrum. Tekniktunga verksamheter som radiofysiskt laboratorium och Nuklearmedicin med en cyklotron och strålningsbunkrar med metertjocka väggar finns också i huset.  Huset ligger mitt i sjukhusområdet vilket har medfört att byggandet komplicerats, likaså har tidsschemat varit pressat och en tydlig samordning med 3D-projektering av husets installationer har varit nödvändig. 

−Det har varit få ändringar under projektets gång vilket vittnar om att projekteringen har varit mycket genomarbetad redan från start, säger Anna-Carin Dahlberg. Utan ändringar har vi kunnat hålla både tidsplan och budget. I det här fallet har det spelat mycket stor roll att LINK arkitekturs projektering har hållit så hög kvalitet.

LINK arkitektur har projekterat både byggnaden och den fasta och lösa inredningen. Färgskalan har gjorts enhetlig och materialen är i möjligaste mån miljövänliga. Möblerna är till stor del av trä som vitbetsats och med en hög kvalitet på ytskikten så att de ska hålla för lång tid. Målet med utformningen av inredningen har varit att skapa varma miljöer som sätter patienten i centrum och där patienter och anhöriga känner sig respekterade och väl bemötta. På vårdavdelningarna finns enbart enkelrum för patienterna, dessa är generösa i storlek och kan lätt göras om och få en extra vårdplats.

−Miljön döljer inte att det är en vårdbyggnad, tvärtom så har uppdraget varit att visa att det är en avancerad vård som erbjuds, säger Klara Brunnström, ansvarig inredningsarkitekt på LINK arkitektur. En stor utmaning har varit att tillgodose alla krav som finns i en sådan här avancerad miljö. Trots stora ytor och en stor mängd möbler har vi strävat efter att hålla inredningen enhetlig. Att hålla samman färgsättning, möbler, textil och material genomgående i hela byggnaden skapar en helhet. Det underlättar i framtiden om inredningen senare behöver byta plats eller kompletteras.

LINK arkitektur har bred kompetens att projektera vårdmiljöer. Detta uppdrag, som är ett av de större som företaget projekterat, har enligt Klara Brunnström varit både lärorikt och meriterande. White arkitekter har utformat grundprincipen för huset och står bakom den exteriöra arkitekturen.

Fotograf: Niklas Palmklint

Läs mer om vårdbyggnaden vid NUS här.

För mer information:

Anna-Carin Dahlberg, fastighetschef
Västerbottens läns landsting
Mobil: 070-339 22 58
E-post: anna-carin.dahlberg@vll.se

Klara Brunnström, arkitekt SIR/MSA
LINK arkitektur
Mobil: 070-558 32 70
E-post: klara.brunnstrom@linkarkitektur.se

 

Om LINK arkitektur
LINK arkitektur ingår i LINK signatur, som är ett av Nordens största arkitektföretag med 260 arkitekter i Sverige och Norge. Företaget erbjuder tjänster inom arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad, beskrivning samt projekt- och byggledning. LINK arkitektur arbetar inom samhällets samtliga områden, men med särskild styrka inom avancerad vård, skolor, högskolor, bostäder, kontor, laboratorier, inredning och stadsbyggnad. Genom nätverket inom LINK i Skandinavien och WSP Sverige har LINK arkitektur kapacitet att utföra större och komplexa projekt samtidigt som företaget kan leverera spetskompetens kring exempelvis energi- och klimatlösningar. LINK arkitektur har cirka 70 medarbetare på kontoren i Stockholm, Umeå, Skellefteå, Lidköping, Falköping, Trollhättan och Strömstad. För mer information se www.linkarkitektur.se.

Om Västerbottens läns landsting
Västerbottens läns landsting är en politiskt styrd organisation som geografiskt sammanfaller med Västerbottens län. Ytterst styrs verksamheten av västerbottningarna själva genom allmänna politiska val. Landstinget arbetar för västerbottningarnas bästa. Huvuduppdraget är hälso- och sjukvård, tandvård, handikappverksamhet och folkhälsoarbete. Men landstinget ansvarar också för högspecialiserad sjukvård för den norra sjukvårdsregionen, för forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården, för att samordna kultur, folkbildning och folkhälsoarbete för att utveckla länet. Norrlands Universitets sjukhus i Umeå servar den norra sjukvårdsregionen med högspecialiserad sjukvård.