Link arkitektur

JÄRFÄLLA KOMMUNS BYGGNADSMÄRKE 2010

Miljö- och bygglovsnämnden har beslutat att tilldela 2010 års byggnadsmärke till LINK arkitekturs Slamavvattningsanläggning vid Görvälns vattenverk samt till korttidsboendet "Kastanjen" i Jakobsberg, ritat av Dranger Isfält & Co Arkitektkontor.

 Motiveringen för Slamavvattningsanläggningen, Görvälns vattenverk lyder:
"Den medvetna och enkla gestaltningen av fasader, fönsterplacering och hörnfönstermotiv som lyfter en teknisk byggnad med god arbetsmiljö och till en arkitektonisk kvalitet som kan uppskattas såväl av vattenverkets personal som besökare"

Byggherre för Görvälns slamavvattningsanläggning är Norrvatten och arkitekt är Pia Eriksson Brangstrup på LINK arkitektur i Stockholm.

Byggherre för korttidsboendet "Kastanjen" är Fastighet i Järfälla kommun och arkitekt är Lena Dranger, Dranger Isfält & Co Arkitektkontor.

Läs mer om projektet på vår hemsida här

För mer information, kontakta Ylva Gunterberg, avdelningschef för LINK arkitektur i Stockholm.