Link arkitektur

HUS VÄNERN VANN STORA SAMHÄLLSBYGGAR-
PRISET

Det stora Samhällsbyggarpriset 2009 gick till Hus Vänern, Karlstads universitet. Priset delades ut på Nationalmuseum i Stockholm. Byggherre för projektet har varit Akademiska Hus, arkitekt Nordstrand Frisenstam Rung arkitektkontor (Christian Frisenstam, arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt) och inredningsarkitekt LINK arkitektur (Torbjörn Windseth SIR/MSA, ansvarig inredningsarkitekt).

Juryns motivering löd: ”Karlstads universitet har utifrån en vision om en förnyad högskolepedagogik skapat ett förebildligt byggnadsverk. Utformningen av hus Vänern stödjer på ett banbrytande sätt ny pedagogik och fungerar som en inspirerande mötesplats, där samhälle, näringsliv och akademi samverkar. I projektet har man på ett mycket medvetet sätt förhållit sig till processen, såväl före, under som efter projektet, vilket gett hållbara, flexibla, förvaltningsanpassade lösningar med en arkitektur som stärker områdets karaktär. En engagerad och långsiktig hyresgäst har i nära samarbete med en erfaren och målmedveten byggherre skapat en effektiv byggprocess med stora kvaliteter. Samverkan med totalentreprenör och övriga aktörer i projektet har medfört att allas kompetenser nyttjats väl så att projektets ambitiösa mål kunnat uppnås med god kontroll av dess resurser.”

Läs mer om priset på www.samhallsbyggardagen.se