Link arkitektur

GULLINGESKOLANS NYA GYMNASTIKLOKALER
- MED MEDVERKAN AV ELEVER

”Vi önskade skapa en glad och vacker miljö för eleverna som de, genom engagemang från barnen i processen, både kan vara stolta över och rädda om."

Gullingeskolan, grundskola för elever i årskurs 1-6, ligger i Tensta utanför Stockholm. På skolgården ståtar en ombyggd gymnastiksal. 2009 förstördes stora delar av den byggnad som rymde den gamla gymnastiksalen vid en anlagd brand. En omfattande renovering genomfördes och eleverna fick en fin ny gymnastiksal och nya omklädningsrum.

Byggnaden har fått en helt ny planlösning. Färgsättningen är funktionell och glad. Starka färgaccenter på kakel och dörrar mot en i övrigt neutral färgskala lyser upp skolan och bildar samtidigt kontrastmarkeringar för tillgänglighet. Golven har mörk klinker där skor är tillåtna och ljus där skorna ska vara avtagna. Utöver den nya gymnastiksalen har även ett helt nytt fristående uteförråd byggts.

För att ge skolbarnen en personlig bindning till de nya lokalerna anordnades en teckningstävling där de fyra vinnande bidragen målades upp på stora väggytor i vindfång och i skogräns-rum. Barnen fick även gå på studiebesök och se hur ombyggnaden gick till.

Läs mer om projektet här

Foto: Mattias Lindbäck