Link arkitektur

FRÅN GAMMAL LAGERLOKAL
TILL MODERNT, SJÖNÄRA BOENDE

Mitt i centrala Bergen, alldeles vid vattnet, har det sedan 40-talets slut legat en stor betongbyggnad - Gartnerhallen. Byggnaden, som först utformades som lager för frukt och grönsaker har genom åren använts för olika ändamål, bland annat parkeringshus och kontor.
I början av 2000-talet beslutade fastighetsägaren att bygga om lokalerna till moderna och attraktiva lägenheter. Uppdraget att sköta utformningen gick till LINK arkitektur.

Utmaningarna för projektet bestod dels i det faktum att byggnaden var uppbyggd av extremt tjocka betongväggar och dels i att byggnaden var väldigt djup i förhållande till vad som är lämpligt för bostäder. Det faktum att byggnaden tjänat som lagerlokal och parkeringshus innebar dessutom att golven skulle klara en mycket hög belastning och ett stort antal betongpelare var därför utplacerade i byggnaden.

Lösningen från LINK arkitektur har bland annat bestått av att en ny glasfasad lagts utanpå den vägg som vetter ut mot vattnet. Bakom denna glasfasad har man lagt balkonger och stora fasadfönster. Tack vare detta kan nu dagsljuset nå längre in i byggnaden. De pelare som återfinns i de flesta lägenheter har också smidigt integrerats genom att planlösningarna anpassats. Resultatet är en byggnad med en spännande arkitektur och ett av Bergens mest attraktiva boende.

– Gartnerhallen var en del av Bergens ansikte utåt och det fanns därför viktiga antikvariska riktlinjer att ta hänsyn till, berättar Rolf Maurseth på LINK arkitektur.  Vårt mål för den övergripande utformningen var att formen för den ursprungliga byggnaden skulle få vara intakt. De enda ändringar som skulle göras skulle vara de lätta glaskonstruktioner som monterades på fasaden. Kombinationen av fastighetens centrala läge, dess bekväma och moderna lösningar och närheten till havet gör lägenheterna i huset mycket attraktiva. Det är sällan man idag hittar någon som är till salu.