Link arkitektur

Skandinavias største maritime område for fritidsbåter.

I dag ble det store, flotte brygganlegget Tangen i Leangbukta i Asker offisielt åpnet.

Anlegget har to utbyggere. Den innerste delen er kommersiell i regi av Asker Marina.

Den ytterste delen er i regi av Leangbukten Båtforenings andelslag og skal romme båtplasser, servicebygg og klubbhus i tillegg til parkering for båtforeningens medlemmer.

LINK arkitektur og LINK landskap har hatt ansvar for utarbeidelse av felles utomhusplan og bygningene til Leangbukten Båtforenings andelslag. Anlegget avsluttes ytterst med trebrygger og klubbhus. Massene til utfyllingen er tatt fra utbyggingsprosjekt på Fornebu. Kaifrontene og kantsteinene er i Larvikitt. 

Anlegget vil være tilgjengelig for offentligheten idet kyststien langs fjorden får en forlengelse helt ut til klubbhuset. 

Bryggene er tatt i bruk, men det gjenstår en del arbeid med bebyggelse og landskapsmessig bearbeidelse.

Les omtale:

www.budstikka.no