Link arkitektur

LINK Arkitektur AS skal prosjektere Skjetlein Videregående skole

LINK Arkitektur AS og LINK Arkitektur Landskap har vunnet konkurransen om å tegne den nye videregående skolen på Skjetlain i Trondheim.

Konkurransen var en totalentreprisekonkurranse basert på en kombinasjon av løsning og pris, utført i samarbeid SKANSKA Norge AS.

Skolen vil få i overkant 330 elever 65 ansatte fordelt på et areal på ca. 5000 m2 brutto.
Skolens eksisterende hovedbygg skal inngå som en integrert del av det nye skoleanlegget. I tilknytning til skolen bygges også en stor ny flerbrukshall. Internat og stall. I prosjektet inngår også et grønt kompetansesenter. Skolen vil få tre studieretninger.


Vi gleder oss til å komme i gang med neste fase av prosjektet, som vil være en samspillfase hvor brukerne vil bli involvert i prosessen, sier Gunnar Næss hos Link Arkitektur AS. Prosjekteringen av den nye skolen starter i januar, med byggestart sommeren 2011. Skolen skal stå ferdig sommeren 2013.