Link arkitektur

Inger Andresen er blitt tatt opp som medlem

BRE Global har bl.a. ansvar for å drifte og videreutvikle miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM. Gjennom opprettelsen av et Standing Panel of Experts, ønsker BRE Global å få tilgang til en uavhengig internasjonal gruppe av eksperter innen relevante områder for å sikre høy kvalitet og aksept for deres sertifiseringssystemer. Oppgaven til ekspertpanelet vil bl.a. omfatte å gi innspill til videreutvikling av BREEAM, ved gjennomgang av standarder, prosedyrer og rapporter. Ekspertpanelet vil bli invitert til å delta på møter og konferanser for å diskutere utforming og implementering av BREEAM.

 

Figure 1-BRE Global Governance Model

 

 

Se også disse artiklene: 

Arkitektbedriftene.no og i Byggindustrien på bygg.no

 

  • Inger Andresen