Link arkitektur

HELFO gleder seg til å samles i flunkende ny bygning på Korten. Arkitekt er Sivilarkitekt Bjørn Garnås hos LINK arkitektur AS og eiere er GEC-Eiendom AS, Bermingrud Prosjektutvikling AS og Siv. Ing MRIF Jan Solberg AS . Dette er et klasse A-bygg på ca 12000 m2 BTA som er planlagt med egen energisentral med termiske energibrønner for lagring av varme / kulde. Bergvarmepumper benyttes i sin helhet til oppvarming av bygget og kjøling av tekniske installasjoner.

Kontorbygget har ventilasjon og komfortkjøling via desentraliserte ventilasjonsaggregater med VAV-styring
Ventilasjonsanlegget benyttes også til frikjøling om natten i varme perioder.
Utvendig automatisk avskjerming bidrar til å redusere kjølebehovet om sommeren
Bygget har et energibesparende belysningssystem som styres av sensorer for bevegelse og dagslys.

Det er særlig vektlagt å finne gode løsninger ved etasjeskillene mot yttervegg for å minimalisere kuldebroer.
Utvidet kontroll av yttervegger og tak med termografering og tetthetsmålinger.

Bygget er planlagt ferdigstillt i september 2012.

Les omtale:

www.byavisen.no