Link arkitektur

Link Arkitektur har vært med på å utarbeide en detaljplan for Hillevåg Næringspark i Stavanger som ble godkjent før sommeren. I den anledning var det vært et innslag på NRK –Rogaland.

Næringsparken ligger attraktivt til sentralt i Stavanger i tilknytning til både jernbane, fremtidig kollektivtrasé og sykkeltraséer. Prosjektet har skapt stort engasjement i bydelen Hillevåg og i Stavanger generelt.  Utbyggerne har ambisjoner om å forsyne Bydelen med opptil 5000 nye arbeidsplasser.

 

Se tv-innslaget her: NRK - Rogaland