Link arkitektur

Forsvarsbygg signerte i dag kontrakter med Link Arkitektur, Multiconsult og Stema Rådgiving for prosjektering og prosjekteringsledelse av et nytt miljøbygg på Haakonsvern.

– Vi gleder oss til å ta fatt på det videre prosjektarbeidet sammen med ekspertisen i disse firmaene, sier prosjekt-leder i Forsvarsbygg, Lars C. Pedersen.

Etter en tett prosjekteringskonkurranse mellom ni tilbydere, har Forsvarsbygg nå sikret en komplett prosjekteringsgruppe representert av Link Arkitektur på arkitektfag, og Multiconsult som leverandør av teknisk rådgivning. Stema Rådgivning AS står for retningslinjene for prosjekteringen.
– Miljøkompetanse var vektlagt  og stod som et av kravene i prosjekteringskonkurransen, seier Pedersen.

Energiklasse A eller bedre
Forsvarsdepartementet (FD) har gitt Forsvarsbygg oppdraget om å utvikle et nytt kontorbygg i enten energiklasse A eller «nullenergibygg» for Forsvarets logistikkorganisasjon på marinebasen Haakonsvern.

De prosjekterende leverandørene skal jobbe sammen med Forsvarsbygg med å gi råd og utvikle byggeprosjektet på tegnebrettet fram til ferdig forprosjekt. Forprosjektet skal leveres til godkjenning i FD i september 2012. I kontraktene er det åpning for at rådgivergruppen kan delta videre i byggeprosjektet fram til tre år etter ferdigstillingen.

Les også:

www.bygg.no

www.forsvarsbygg.no