Link arkitektur

Miljøbygg vinner konkurransen om rehabilitering og utvidelse av Gausdal VGS

Oppland fylkeskommune har til intensjon om å skrive kontrakt med Miljøbygg i begynnelsen av mai 2011. Bygget er tegnet av team Fredrikstad i samarbeid med Lysaker. Miljørådgiver er Inger Andresen, team Trondhjem. Prosjekt er på til sammen 8000 m2 og er har en entreprisekost på ca kr 120 mill. Prosjektering forventes oppstartet i løpet av mai. Ombyggingen påbegynnes i sommerferie 2011