Link arkitektur

Tirsdag denne uken gjennomførte Forsvarsbygg sammen med ZEB (Zero Emission Building) den første av flere workshoper i forbindelse med utredning av nullenergibygg for det nye kontorbygget «Depotbygget» på Haakonsvern.

 Les omtale:

 www.forsvarsbygg.no