Link arkitektur

Førde kommunes byggeskikkpris for 2011 gikk til Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Tanken bak denne prisen er å gi en honnør til byggherrer og eiere «som framstår som gode føredøme», heter det i juryuttalelsen. Prisvinneren i år har lagt ned arbeid, ressurser og omtanke i hele byggeprosjektet.

Juryen trekker fram gode materialvalg, både med hensyn til estetikk, miljøvennlighet og vedlikehold. «Samanbygging av gamalt og nytt er gjort på ein god måte og bygget kommuniserar godt med omkringliggande bygningar og miljø».

Les artikkler på arkitektnytt.no , statsbygg.no og forde.kommune.no