Link arkitektur

Denne uken samlet byggherrer, rådgivere, entreprenører og betongbransjen seg i seminarene i Trondheim og Kristiansand. Målet med samlingene er å dykke inn i de muligheter og utfordringer som ligger i det nye klassifiserings verktøyet Breeam Nor som dokumenterer bygningers miljøpåvirkning. Tidligere har de samme temaene vært oppe i tilsvarende seminarer i Bergen, Oslo og Stavanger. Gjennom hovedtemaet ”BREEAM NOR – vår nye hverdag!” viser betongbransjen byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører hvordan de kan utnytte det nye verktøyet i praksis. Byggherrenes utfordringer på miljøområdet er belyst av representanter fra Steen & Strøm og Entra Eiendom som benytter utbyggingen av hhv Åsane Sentrum nord for Bergen og Brattørkaia i Trondheim som prosjekteksempler.

Inger Andresen fra LINK Arkitektur presenterte innemiljø og energi-katergorien.

Les omtale:

www.bygg.no